Vítejte na webových stránkách Velorex clubu v AČR

Velorex club v AČR sdružuje již od osmdesátých let dvacátého století přátele motorových vozidel OSKAR a VELOREX. V roce 1990 se stal součástí znovu obnoveného Autoklubu republiky Československé, později Autoklubu České republiky (AČR).

Klub se angažuje v široké řadě společenských aktivit k propagaci unikátních dopravních prostředků vyráběných výrobním družstvem Velorex. Každoročně pořádá sraz Velorexů a podílí se na organizování zahraničních expedic. Velorex club v AČR vyvíjí činnost k záchraně a dokumentaci technického a kulturního dědictví v oblasti výroby a vývoje motorových dopravních prostředků v České Třebové – Parníku a později ve v.d. Velo / Velorex. Klub má platné pověření k testování historických vozidel na historickou původnost. Je členem AVCC AČR. 

Velorex club v AČR Copyright © 2016. All Rights Reserved.